ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Δραστηριότητα:ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:093848326
Γ.Ε.ΜΗ.:050675144000
Μ.Α.Ε.:65652/32/Β/08/005
Περιφέρεια:Θεσσαλίας
Νομός:Μαγνησίας
Δήμος:Βόλου
Διεύθυνση:ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΤΕΡΜΑ-ΒΟΛΟΣ
Τηλέφωνο:2421091090